-22%
18.000.000

Xuất xứ: Việt Nam

Kích cỡ: 1700x800x500mm

Gọi để được giá tốt

-20%
20.300.000

Xuất xứ: Việt Nam

Kích cỡ: 1700x900x8700mm

Gọi để được giá tốt

-20%
22.900.000

Xuất xứ: Việt Nam

Kích cỡ: 1600x750x600mm

Gọi để được giá tốt

-21%
26.000.000

Xuất xứ: Việt Nam

Kích cỡ: 1500/1700/1800mm

Gọi để được giá tốt

-20%
19.600.000

Xuất xứ: Việt Nam

Kích cỡ: 1600x720x635mm

Gọi để được giá tốt

-20%
26.500.000

Xuất xứ: Việt Nam

Kích cỡ: 1650x690x750mm

Gọi để được giá tốt

-20%
64.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1800x1000x660mm

Gọi để được giá tốt

-20%
60.800.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1350/1600mm

Gọi để được giá tốt

-20%
96.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1600/1800/2080mm

Gọi để được giá tốt

-20%
69.600.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1550/1700mm

Gọi để được giá tốt

-20%
89.600.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 2000×1200x2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
108.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 2000×1200x2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
94.400.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1200×1000x2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
118.400.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 2000×1200x2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
96.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1700/1800/2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
91.200.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1700/1800/2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
120.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1700/1800/2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
92.800.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1600/1700/1850mm

Gọi để được giá tốt

-20%
93.200.000

Xuất xứ: Chính hãng

Kích cỡ: 1500/1600/1700mm

Gọi để được giá tốt

-20%
92.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1800/1900/2000mm

Gọi để được giá tốt

-93%
2.230.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 18kw

Gọi để được giá tốt

-29%
19.500.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 15kw

Gọi để được giá tốt

-32%
17.500.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 12kw

Gọi để được giá tốt

-28%
14.800.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 12kw

Gọi để được giá tốt

-27%
13.500.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 9kw

Gọi để được giá tốt

-20%
12.500.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 6kw

Gọi để được giá tốt

-35%
23.500.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 9kw

Gọi để được giá tốt

-23%
20.500.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 6kw

Gọi để được giá tốt

-20%
6.800.000

Xuất xứ : Việt Nam

Công suất máy: 7.5kw

Gọi để được giá tốt

-23%
5.800.000

Xuất xứ : Việt Nam

Công suất máy: 6kw

Gọi để được giá tốt