-22%
21.800.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1700x800x580mm

Gọi để được giá tốt

-23%
18.500.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1300x700x580mm

Gọi để được giá tốt

-23%
20.800.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1600x750x580mm

Gọi để được giá tốt

-21%
80.200.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1800x1200x680mm

Gọi để được giá tốt

-20%
21.500.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1500x750x580mm

Gọi để được giá tốt

-20%
27.000.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1700x800x580mm

Gọi để được giá tốt

-20%
20.700.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1800x900x720mm

Gọi để được giá tốt

-20%
45.500.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1800x800x720mm

Gọi để được giá tốt

-20%
43.000.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1700x800x720mm

Gọi để được giá tốt

-23%
23.700.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1800x900x720mm

Gọi để được giá tốt

-20%
89.600.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 2000×1200x2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
108.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 2000×1200x2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
94.400.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1200×1000x2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
118.400.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 2000×1200x2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
96.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1700/1800/2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
91.200.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1700/1800/2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
120.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1700/1800/2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
92.800.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1600/1700/1850mm

Gọi để được giá tốt

-20%
93.200.000

Xuất xứ: Chính hãng

Kích cỡ: 1500/1600/1700mm

Gọi để được giá tốt

-20%
92.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1800/1900/2000mm

Gọi để được giá tốt

-36%
7.000.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 9kw

Gọi để được giá tốt

-32%
5.800.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 6kw

Gọi để được giá tốt

-31%
6.200.000

Xuất xứ : Trung Quốc

Công suất máy: 6kw

Gọi để được giá tốt

-29%
15.000.000

Xuất xứ : Chính hãng

Công suất máy: 6kw

Gọi để được giá tốt

-16%
32.000.000

Xuất xứ : Chính hãng

Công suất máy: 15kw

Gọi để được giá tốt

-16%
27.000.000

Xuất xứ : Chính hãng

Công suất máy: 12kw

Gọi để được giá tốt

-15%
23.000.000

Xuất xứ : Chính hãng

Công suất máy: 9kw

Gọi để được giá tốt

-20%
16.237.500

Xuất xứ : Chính hãng

Công suất máy: 6kw

Gọi để được giá tốt

-36%
27.675.000

Xuất xứ : Việt Nam

Công suất máy: 15kw

Gọi để được giá tốt

-36%
26.380.000

Xuất xứ : Việt Nam

Công suất máy: 11kw

Gọi để được giá tốt