Showing 1–16 of 39 results

Kích thước phòng xông hơi

Phân loại phòng xông hơi

Hãng phòng xông hơi

Lọc Giá tiền

Xuất xứ

-15%
56.080.000

Xuất xứ : Malaysia

Kích cỡ : 1200x1050x2000mm

Gọi để được giá tốt 

-15%
76.300.000

Xuất xứ : Malaysia

Kích cỡ : 1300x1300x2000mm

Gọi để được giá tốt 

-15%
73.700.000

Xuất xứ : Malaysia

Kích cỡ : 1100x1000x2000mm

Gọi để được giá tốt 

-15%
71.300.000

Xuất xứ : Malaysia

Kích cỡ : 1000x1000x2000mm

Gọi để được giá tốt 

-20%
108.000.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 2000×1200x2000mm

Gọi để được giá tốt

-20%
94.400.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 1200×1000x2000mm

Gọi để được giá tốt

Liên hệ

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 2000x2500x2100mm

Gọi để được giá tốt

-20%
89.600.000

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 2000×1200x2000mm

Gọi để được giá tốt

-22%
52.250.000

Xuất xứ : Chính hãng

Kích cỡ : 2000x1500x2000mm

Gọi để được giá tốt 

-31%
49.500.000

Xuất xứ : Việt Nam

Kích cỡ : 1800x1200x2100mm

Gọi để được giá tốt 

-13%
48.500.000

Xuất xứ : Việt Nam

Kích cỡ : 2000x1450x2000mm

Gọi để được giá tốt 

-44%
42.000.000

Xuất xứ : Việt Nam

Kích cỡ : 1200x1200x2000mm

Gọi để được giá tốt 

-17%
102.000.000

Xuất xứ : Chính hãng

Kích cỡ : 1500x1500x2100mm

Gọi để được giá tốt 

-16%
82.400.000

Xuất xứ : Chính hãng

Kích cỡ : 1200/1350mm

Gọi để được giá tốt 

-15%
79.380.000

Xuất xứ : Chính hãng

Kích cỡ : 1200/1500/1800mm

Gọi để được giá tốt 

-18%
98.400.000

Xuất xứ : Chính hãng

Kích cỡ : 950/1050mm

Gọi để được giá tốt