Quy định bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
– Để đăng ký sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn cần cung cấp một số thông tin như: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc….
– Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp chúng tôi xác định thông tin chính xác của bạn nhằm cung cấp quyền sử dụng sản phẩm/dịch vụ phần mềm hợp lệ.
– Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp chúng tôi có thể liên hệ để phục vụ bạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
– Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp trong quá trình tạo tài khoản, bạn có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác.
–  Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho chúng tôi khi thực hiện việc chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng, vì thế bạn nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu.
  2. Phạm vi sử dụng thông tin
Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
Cung cấp thông tin về, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà Khách hàng yêu cầu;
Gửi thông tin đến Khách hàng
Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình
Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng
Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, Nội Thất Huy Phát sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin của bạn là dữ liệu đầu vào quan trọng để chúng tôi cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm/dịch vụ, vì thế thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.
4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu các nhân của mình
Khi khách hàng là thành viên, khách hàng sẽ nhận được thông tin thành viên là email mà khách hàng đã đăng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.