Showing 1–16 of 68 results

Kích thước Bồn Tắm

Phân loại Bồn tắm

Hãng bồn tắm

Lọc Giá tiền

Xuất xứ

-15%
58.300.000

Xuất xứ: Chính hãng

Kích cỡ: 1500/1800mm

Gọi để được giá tốt

-15%
53.500.000

Xuất xứ : Malaysia

Kích cỡ : 1850 x 1500 x 720mm

Gọi để được giá tốt

-30%
28.620.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1500x1500x650mm

Gọi để được giá tốt

-30%
31.760.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1500x1500x650mm

Gọi để được giá tốt

-30%
25.350.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1500x1500x650mm

Gọi để được giá tốt

-30%
28.990.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1500x1500x650mm

Gọi để được giá tốt

-30%
31.530.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1700x1700x650mm

Gọi để được giá tốt

-30%
33.530.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1700x1700x650mm

Gọi để được giá tốt

-30%
26.530.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1700x1700x650mm

Gọi để được giá tốt

-30%
30.980.000

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích cỡ: 1700x1700x650mm

Gọi để được giá tốt

-30%
68.250.000

Xuất xứ: Chính hãng

Kích cỡ: 1550/1700mm

Gọi để được giá tốt

-17%
45.000.000

Xuất xứ: Chính hãng

Kích cỡ: 1880x900x700mm

Gọi để được giá tốt

-17%
49.250.000

Xuất xứ: Chính hãng

Kích cỡ: 1880x1230x700mm

Gọi để được giá tốt

-17%
49.875.000

Xuất xứ: Chính hãng

Kích cỡ: 1850x1200x620mm

Gọi để được giá tốt

-17%
51.000.000

Xuất xứ: Chính hãng

Kích cỡ: 1800x1200x700mm

Gọi để được giá tốt

-17%
34.500.000

Xuất xứ: Chính hãng

Kích cỡ: 1300/1400/1500mm

Gọi để được giá tốt